כירופקטיקה - ד"ר אדם מור בית התמר 2 אילת טל: 6344460 08