קינסיולוגיה ד"ר אדם מור בית התמר 2 אילת טל:6344460 08