אייפק (IPEC) יהודית (פודי) פאזרו טל: 6377938 08 נייד:054-7495379