קלפי טארות - שרית נחשון - ייעוץ,קורסים וסדנאות,מנהל מיסטי כאן