אסטרולוגיה - שרית נחשון - 6344044 08 מנהלת מיסטי כאן, ייעץ קורסים וסדנאות