אירידיאולוגיה - אבנר נחשון, יעוץ , אבחון והנחיית סדנאות 6344044 08