ביו אנרגיה,קרן ברס בוגנים ,052-4422540 (הטיפול הוא בשיטים)