שיטת גרינברג,רוני כץ,052-5778013, (הטיפול הוא בשיטים)