אלבאום, לילך (סשה),054-6245505 (הטיפול מתבצע בשיטים)