עיסוי שבדי - כולל טכניקות מתקדמות, אסף והנונו , 054-3083151