תזונה טבעית, גילי שיאל, 052-8365906 , 6356775 - 08